ബ്ലോഗുകള്‍ എവിടെ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം?

Posted on ഓഗസ്റ്റ് 20, 2007. Filed under: Bloggers Only |

ബ്ലോഗുകള്‍ ഓരോന്നും ഓര്‍ത്തുവെച്ചു പോയി വായിക്കുക എന്നത് ഇപ്പോള്‍ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊഴിവാക്കുവാനായി ഇപ്പോള്‍ ധാരാളം ബ്ലോഗ്റോളുകളും അഗ്ഗ്രിഗേറ്ററുകളും ഉണ്ട്. അവ ഇതാ ഇവിടെ ലിങ്കുകള്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

ഗൂഗിള്‍ മലയാളം ബ്ലോഗ് ലിസ്റ്റ്

ഗൂഗിളിന്റെ മലയാളം ബ്ലോഗ്സേര്‍ച്ചിനെ അനുസരിച്ചാണിത്. ഏറ്റവും പുതിയ 100 പോസ്റ്റുകളുടെ ലിങ്കുകള്‍ ഇവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും.

പ്യൂര്‍ മലയാളം ബ്ലോഗ്റോള്‍

ഇതു ഏവൂരാന്റെ ശ്രിഷ്ടിയാണ്. ഇതും ഗൂഗിളിന്റെ ബ്ലോഗ്സേര്‍ച്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുനു.

malayalamblogs.in

മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍ക്കായ് ഒരു സമഗ്ര പോര്‍ട്ടലിനുവേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങള്‍ ചിലരുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇവിടെ യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നത്‍.

മലയാളം ബ്ലോഗുകള്‍ മുഴുവന്‍ ഒരിടത്ത് കൊണ്ടു വരിക, തരംതിരിക്കുക, പിന്മൊഴികള്‍ സ്വരൂക്കൂടി വയ്ക്കുക, മലയാളം ബ്ലോഗുകളില്‍ തിരയാന്‍ കഴിയുക എന്നതിനൊപ്പം മലയാ‍ളം ബ്ലോഗുകളെക്കുറിച്ച് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഈ ശ്രമത്തിനു പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം. കുമാര്‍, മഴനൂലുകള്‍, ശ്രീജിത്ത് കെ, ദീപക്‌ ശങ്കരനാരായണന്‍, ബെന്നി. എന്നിവരാണ് ബ്ലോഗിന്റെ ശക്തിയും പ്രചോദനവും.

മലയാളം ബ്ലോഗ് അഗ്ഗ്രിഗേറ്റര്‍

ഇതും ഒരു ബ്ലോഗ് അഗ്ഗ്രിഗേറ്ററാണു. ബ്ലോഗില്‍ പോസ്റ്റ് വീഴുന്ന മുറക്ക് ലിങ്കും തലെക്കെട്ടും സഹിതം ഇവിടെ എത്തുന്നു.

മലയാളം ബ്ലോഗ് പോര്‍ട്ടല്‍

ഫീഡ്സ്

Tapioca

Make a Comment

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

ഒരു പ്രതികരണം to “ബ്ലോഗുകള്‍ എവിടെ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാം?”

RSS Feed for The Malayalam Blogroll || ദി മലയാളം ബ്ലോഗ്റോള്‍ Comments RSS Feed


Where's The Comment Form?

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: