ബ്ലോഗ് എന്നാല്‍ എന്ത്?

Posted on ഒക്ടോബര്‍ 2, 2007. Filed under: Bloggers Only |

അല്ല, നാമെല്ലാവരും ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും ഒരു ബ്ലോഗ് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ എന്താ ? ഇതു തന്നെയാണു ഞാനും ഉത്തരം അന്വേഷിക്കുന്ന ചോദ്യം. ബ്ലോഗ് എന്നാല്‍ ബ്ലോഗ്. അത്ര തന്നെ. ഇപ്പോളിതു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ക്കും ഇതു തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും.

എനിക്കു പല സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിന്നും ലഭിച്ച ബ്ലോഗിന്റെ ഡെഫനിഷന്‍ ഞാന്‍ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.

‘A weblog is a hierarchy of text, images, media objects and data, arranged chronologically, that can be viewed in an HTML browser.’ Source

‘A frequent, chronological publication of personal thoughts and Web links.’ Source

‘From “Web log.” A blog is basically a journal that is available on the web. The activity of updating a blog is “blogging” and someone who keeps a blog is a “blogger.”‘ Source

‘A weblog is kind of a continual tour, with a human guide who you get to know. There are many guides to choose from, each develops an audience, and there’s also comraderie and politics between the people who run weblogs, they point to each other, in all kinds of structures, graphs, loops, etc.’ Source

‘A blog is basically a journal that is available on the web. The activity of updating a blog is “blogging” and someone who keeps a blog is a “blogger.” Blogs are typically updated daily using software that allows people with little or no technical background to update and maintain the blog. Postings on a blog are almost always arranged in cronological order with the most recent additions featured most prominantly.’ Source

‘A blog is a website in which items are posted on a regular basis and displayed in reverse chronological order. The term blog is a shortened form of weblog or web log. Authoring a blog, maintaining a blog or adding an article to an existing blog is called “blogging”. Individual articles on a blog are called “blog posts,” “posts” or “entries”. A person who posts these entries is called a “blogger”. A blog comprises text, hypertext, images, and links (to other web pages and to video, audio and other files). Blogs use a conversational style of documentation. Often blogs focus on a particular “area of interest”, such as Washington, D.C.’s political goings-on. Some blogs discuss personal experiences.’ Source.

അപ്പോള്‍, ഇനി പറ, എന്താണു ബ്ലോഗ്?

കണ്‍ഫ്യൂഷനായല്ലെ. ഡോണ്ട് ബി!!!! ഇതു വെറും സിമ്പിള്‍.

a blog is a type of website that is usually arranged in chronological order from the most recent ‘post’ (or entry) at the top of the main page to the older entries towards the bottom.

ഇനി നിങ്ങള്‍ക്കു നിങ്ങളുടേതായ എന്തെങ്കിലും ഡെഫിനിഷന്‍ നല്‍കുവാനുണ്ടെങ്കില്‍ അതിവിടെ കമന്റായി വിടരട്ടെ.

https://malayalamblogroll.wordpress.com
http://blogsree.wordpress.com

മലയാളം ബ്ലോഗ്റോള്‍ ഈമെയില്‍ വഴി നേടു.
http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=1168315

Make a Comment

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / മാറ്റുക )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / മാറ്റുക )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: