ഫോട്ടോ ബ്ലോഗുകള്‍

Posted on നവംബര്‍ 23, 2007. Filed under: Blogroll, Websites | ഉപനാമങ്ങൾ:, , , |

ഫോട്ടോ ബ്ലോഗുകള്‍ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മലയാള ബൂലോഗത്തില്‍ ഫോട്ടോ ബ്ലോഗുകള്‍ വളരെ കുറവാണ്‌. എങ്കിലും വളരെ നല്ല കുറച്ച് ഫോട്ടോ ബ്ലോഗുകള്‍ നമ്മുടെ ബൂലോഗത്തിമുണ്ട്. മലയാളം ബ്ലോഗ്റോളില്‍ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ബ്ലോഗുകളുടെ ഒരു ചെറിയ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.

ഇതില്‍ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ പോസ്റ്റിന്‌ കമന്റായി ബ്ലോഗ് അഡ്ഡ്രസ്സ് ഈ മെയില്‍ ഐ ഡി സഹിതം നല്‍കിയാല്‍ മതിയാകും. Add your blog here

ഫോട്ടോ ബ്ലോഗുകള്‍ക്ക് പുറമേ കുറ്ച്ച് കാര്‍ട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ ബ്ലോഗുകളും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.

അതുപൊലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗ് (ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കില്‍) അത് യഥാര്‍ത്ഥ കാറ്റഗറിയില്‍ പെടുന്നില്ലെങ്കിലും ലിങ്ക് ബ്രോക്കണ്‍ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ കമന്റിറ്റുകയോ അല്ലെങ്കില്‍  malayalamblogroll@gmail.com എന്ന അഡ്ഡ്രസ്സിലേക്ക് മെയില്‍ ചെയ്താലും മതി.

Advertisements
Read Full Post | Make a Comment ( 6 so far )

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...